Шайба ОСТ 1 34515-80

Шайба ОСТ 1 34514-80, ОСТ 1 34515-80

Чертёж