Шайба ГОСТ 11371-78 размер от Ф1,4 до Ф48

Описание